Rozhodnout se pro molossa...

 

není jistě snadné. Při koupi štěněte je třeba zamyslet se nad celou řadou věcí - nad vlastními fyzickými, finančními, časovými, prostorovými možnostmi a podmínkami. Nad účelem, pro který chceme psa právě některého z těchto plemen.

Rozhodujeme-li se o koupi psa, měli bychom uvážit, že je to rozhodnutí na dlouho - pes velkého plemene sice žije obvykle kratší dobu než psi malých plemen, ale i tak s námi má strávit osm nebo deset let společného života. Vzhledem velikosti molossů si musíme před koupí položit - a hlavně pravdivě a uspokojivě zodpovědět - celou řadu otázek:

 

  • Máme dost finančních prostředků na to, abychom si molossa nejen pořídili, ale abychom mu poskytli také veškerou potřebnou péči, kvalitní stravu a veterinární péči? Pořizovací náklady na štěně jsou obvykle jen zlomkem toho, co musíme do psů molosských plemen investovat nejen během prvního roku jeho života (bouda pro molossa je mimořádně velká; množství spořádaného krmiva - jež musí být kvalitní - je zvláště u mladých psů pozoruhodné; veterinární náklady rostou a zdravotní pojišťovna pro psy neexistuje).

 

  • Molossové jsou psi velcí a jsou to psi jednoho pána. Má se o takového psa kdo postarat, musíme-li odjet na delší cestu nebo v případě neočekávané události? Co s ním uděláme, až pojedeme na dovolenou? Můžeme takového psa svěřit někomu důvěryhodnému? A komu?      

 

  • Molossové jsou psi svérázných povah. Někteří z nich jsou velmi ostří vůči celému prostředí, jiní jsou agresivní proti psům. Zvláštnosti jejich povahy plynou z účelů, pro které byli po celá staletí chováni. Víme toho dost o povaze a zkušenostech se psy plemene, které jsme si zvolili? A je jejich povaha z dlouhodobého hlediska únosná pro způsob života, který vedeme?

 

  • Molossové nejsou cvičitelní jako ovčáci a také běžné "cvičákové" metody na ně příliš neplatí. Máme dost důslednosti, která je k jejich výchově potřeba? Máme dost laskavosti a trpělivosti, abychom je naučili to, co potřebujeme způsobem, který je jediný u molossů možný - láskou, trpělivostí, důsledností?

 

  • Až na výjimky nejsou molossové nijak početná plemena. Ani poptávka po psech velkých plemen není nijak velká. Proto je v chovu třeba zaměřit se na kvalitu a krevní i exteriérovou zajímavost. Chceme-li si pořídit psa na chov, víme toho dostatek o chovu u nás a o chovu v Evropě? Dokážeme správně odhadnout krevní a exteriérovou hodnotu štěněte?

 

  • Odchovat molossa je věc náročná - finančně i časově, velké nároky jsou také na kvality chovatele. Chceme-li se věnovat chovu, máme pro to opravdu vhodné fyzické, finanční, časové, prostorové možnosti a podmínky? Kruh se uzavírá…

  • Rozhodneme-li se pro psa molosského plemene a poskytneme-li mu vše, co je třeba pro jeho duševní i tělesný rozvoj, všechny vložené prostředky nám bohatě vrátí svojí věrností, neúplatností, spolehlivostí a láskou. Rozhodneme-li se pro molossa a budeme-li volit uváženě, nikdy nebudeme litovat.